จำนวนผู้ใช้ของ Snapchat เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดโรคระบาดเป็น 249 ล้านคนที่ใช้แอปทุกวัน บริษัท ประกาศว่าเหนือความคาดหมายทั้งหมด นั่นคือการเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ Snapchat กล่าวว่าขณะนี้มีการใช้งานโดยสามในสี่ของเด็กอายุ 13 ถึง 34 ปีในสหรัฐอเมริกา Read More